Dotace na tepelné čerpadlo

Dotace na tepelné čerpadlo 2023

Dotace na tepelné čerpadlo můžete v roce 2023 získat ve dvou státních programech: Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám .

Oba programy však mají své podmínky. Společnou podmínkou je, že dotace můžete využít pouze v případě, že tepelným čerpadlem nahrazujete neekologický hlavní zdroj vytápění. 

Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo 2023

Oba programy však mají své podmínky. Společnou podmínkou je, že dotace můžete využít pouze v případě, že tepelným čerpadlem nahrazujete neekologický hlavní zdroj vytápění.

Kdo může o dotaci žádat?

Kotlíkové dotace jsou v roce 2023 zacíleny na nízkopříjmové domácnosti. To znamená, že žadatelé musí být nejen vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti, ale také musejí splnit následující podmínky:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
  • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Jak vysokou dotaci lze čerpat?

Celkově mohou v programu kotlíkových dotací nízkopříjmové rodiny získat až 95 % ze skutečných nákladů. Maximální výše dotace na tepelné čerpadlo je pak 180 000 Kč.

Podporuje se i výměna kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za tepelné čerpadlo. 

Dotace Nová zelená úsporám 2023

Program Nová zelená úsporám podporuje energeticky úsporná opatření obytných budov, obnovitelné zdroje energie a efektivní využívání energetických zdrojů. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí a snížit produkcí škodlivých emisí.

Kdo může o dotaci žádat? 

O dotaci v programu Nová zelená úsporám mohou žádat všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů. Požádat o dotaci mohou také majitelé rekreačních objektů, kteří v nich mají trvalé bydliště a majitelé bytových domů. O dotaci mohou žádat jak fyzické osoby, tak podnikatelé. Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Jak vysokou dotaci lze čerpat?

Příspěvek na tepelné čerpadlo se zvyšuje na 140 000 Kč. Výše dotace je závislá na typu tepelného čerpadla.:

  • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč.